Abyste docílili optimální zvukové izolace, nalepte na ocelový U profil těsnící pásku a podle vyznačené rysky na podlaze jej připevněte zatloukacími hmoždinkami (cca 80 cm od sebe). Profily poté přivrtejte pomocí natloukacích hmoždinek příslušné délky dle povahy zdiva. Hmoždinky se kotví do každého připraveného otvoru v profilu.

Nyní postavte CW-profily do UW profilu v rozteči 62,5 cm a zafixujte je samopřeznými šroubky (LB 3,5×9,5mm). Přesně jak je to popsáno v návodu na montáž sadrokartónu.

Sádrokartonovou desku můžete řezat buď pilkou s jemnými zuby nebo v místě dělení naříznout ostrým nožem až do hloubky 2-3 mm. Po podložení hranolem ji jemně ohněte a deska se v naříznuté hraně zlomí. Hrany desek pak přebruste brusným papírem. Další možný postup je: K provádění rovných řezů se nařízne povrch desky podél nějaké podložky (ocelová lišta) nožem a pak se opatrně odlomí. Kartonová vrstva na zadní straně se oddělí nožem. Hrany řezu lze uhladit hoblíkem na hrany. Řezání desek lze provádět také pilkou ocaskou nebo děrovkou. Pro dosažení rovných řezů používejte vodící lištu.

Po kontrole stability příčky můžete pokračovat v instalaci sádrokartonu. Připevněte desky k nosné konstrukci pomocí šroubů (každý asi 25 cm). Sádrokartonové desky by měly těsně do sebe zapadat. Nezapomeňte na nutné výřezy pro zásuvky a vypínače a protáhněte kabely pro elektrickou instalaci připravenými otvory v CW profilech.

Nyní můžete vyplnit příčku izolačním akustickým materiálem a opláštit druhou stranu příčky sádrokartonovými deskami stejně jako první stranu. V místě styku příčky se stropem nebo stěnami použijte papírovou nebo skelnou pásku.

Spáry mezi deskami, poškozená místa a hlavičky šroubů musíte důkladně zatmelit a po vytvrdnutí tmelící sádrové hmoty přebrousit. Po vytvrdnutí tmelu přebrouste spáry brusnou mřížkou a přetmelte finálním tmelem. Po následném vytvrzení lehce přebruste. Přechod mezi příčkou a zdivem zatmelte akrylovým přetíratelným tmelem. V tuto chvíli, pokud jste postupovali podle návodu na montáž, je vaše příčka hotova a můžete stěnu tapetovat, obkládat, natírat či malovat. Je zakázáno používat jakékoliv prvky obsahující vápno, vodní sklo a silikáty, nevhodné jsou také disperzní silikátové barvy.