Pronájem bytu v Olomouci od člena bytového družstva vám opatří poklidné a cenově dostupné bydlení. Nejen, že Olomouc patří mezi cenově přístupnější lokality, ale i nájemné v družstevních bytech bývá levnější. Navíc se nejedná o investiční byty.

Chcete vědět, jak takové bydlení v družstevním bytě funguje, co je na něm výhodné a co ne? V tom případě je tento článek určen právě vám.

 

Pronájem bytu v družstevním vlastnictví

Vlastníkem družstevního bytu je bytové družstvo, a příslušný družstevník má byt pouze v pronájmu. To znamená, že pokud si od něj byt pronajmete, jedná se ve skutečnosti o podnájem. Podnájemní smlouva, kterou budete podepisovat, se proto bude řídit nejen Občanským zákoníkem, ale navíc také stanovami onoho družstva. Družstevník musí k podnájmu svého bytu získat od družstva povolení, které se ve smlouvě určuje buďto podle určité doby, kdy bude byt podnajímán, nebo určité osoby, která zde bude bydlet.

Jednou z výhod bydlení v družstevním bytě je skutečnost, že družstvo většinou vlastní celý dům, ve kterém se tudíž nenacházejí žádné investiční byty. To znamená, že nejsou pronajímány pomocí Airbnb a podobných platforem. Takové byty často krátkodobě obývají turisté a stálí obyvatelé domu mívají s jejich chováním problém. Nyní sice tyto byty s ohledem na koronavirus zejí prázdnotou, to se však může brzy zase změnit.

 

Jak funguje bytové družstvo?

Pořízení družstevního bytu je ideálním řešením pro ty, kdo chtějí vlastní bydlení, ale nedosáhnou na hypotéku. Z tohoto důvodu družstevní byty v poslední době opět nabývají na popularitě.

Bytové družstvo je společenství osob, které vzniká, aby zpřístupnilo bydlení pro své členy, tedy družstevníky. Družstvo jako právní osoba koupí byty, které potom členové splácejí svým nájemným. Toto nájemné bývá často nižší než u jiných bytů a pokrývá příspěvky na náklady, služby a opravy. O chodu bytového družstva rozhodují jeho členové na členských schůzích. Provádět rekonstrukce i drobné stavební úpravy družstevních bytů je možné pouze v případě, že to družstvo odsouhlasí.

Další věc, ke které družstevník potřebuje povolení, je právě podnájem. Pokud chce družstevník podnajímat třeba jen jeden pokoj v bytě, ve kterém bude sám bydlet, souhlas potřebuje jen tehdy, vyžadují-li ho vysloveně družstevní stanovy.

 

Co si ohlídat při podnájmu družstevního bytu?

Nevýhodou podnájemní smlouvy je, že se ji lze ukončit bez jakýchkoliv závazků na straně pronajímatele. Družstevník pouze musí podnájemce informovat s takovým předstihem, aby podnájemce stihl byt vyklidit. Výhodou i nevýhodou může být, že je tato smlouva velmi flexibilní a je možné v ní uvést vlastní podmínky podnájmu, výpovědi a oprav.

Opravy v družstevních bytech jsou řízeny stanovami příslušného družstva. Většinu oprav si družstevník hradí sám. V případě podnájmu je potřeba se s družstevníkem dohodnout, jak by potenciální opravy či renovace probíhaly a jak by byly hrazeny.

 

Jak je to s družstevními byty v Olomouci?

I když jsou družstevních bytů v Olomouci stovky, počet těch, co jsou nabízené k pronájmu, je omezen. Kde takový družstevní byt najít? Nabídku družstevních bytů si lze samozřejmě prohlédnout na realitních portálech po zaškrtnutí příslušného filtru, nebo navštívením webových stránek konkrétních bytových družstev.

Nyní už víte, jak fungují bytová družstva a podnájemní smlouvy v případě, že chcete pronajímat byt družstevníka.

Máte vlastní zkušenost s pronájmem družstevního bytu? Jaké má podle vás benefity a jaké stinné stránky? Podělte se v komentářích!

(Commenting: OFF)