Sádrokartonová obložení stropu jsou vhodná jako uzavření prostoru u nehezkých stropů ve staré zástavbě a surových stropů v nové zástavbě. Základní laťování z dřevěných latí 60/40 mm se připevní pomocí hmoždinek u betonových stropů a u stropů s dřevěnými trámy se upevní pomocí šroubů do dřeva. Základní laťování se přesně vyrovná pomocí vodováhy a případně dorovná podložením dřevěnými špalíky.

Příčně položené nosné laťování se upevní samořeznými vruty dlouhými 55 mm v bodech křížení latí. Meziprostory lze vyplnit izolační vložkou jako protihlukovou a tepelnou izolací. Sádrokartonové desky tloušťky 12,5 mm se našroubují pomocí šroubů dlouhých 35 mm ve vzdálenosti 20 cm.

Michaela Smrčková
Views: (1175)