U nerovných zděných stěn je nutné předsazení. K tomu se upevňovací třmen s podloženým těsněním připevní hmoždinkami v bodech ve vzdálenosti po 62,5cm. Izolační desky lze nyní umístit těsně naražené přímo na stěnu a upevňovací třmeny lze protlačit. Kovové profily CW se nyní postaví do ramen, vyrovnají se svisle a vodorovně a ze strany se přišroubují.

volně stojící konstrukce se na strop a podlahu připevní hmoždinkami napojovací profily UW s podloženými napojovacími těsněními a kovové profily CW se svisle vsadí ve vzdálenosti os 62,5 cm. Izolační desky se zabudují a pak se provede opláštění sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm. K upevnění se použijí samořezné šrouby dlouhé 35 mm (ve vzdálenosti 25 cm).

Předsazení lze provádět i pomocí dřevěných latí. K tomu se na stěnu upevní svisle a vodorovně pomocí hmoždinek a šroubů dřevěné latě 50/30 cm. Podložením dřevěných klínků pod laťováním je přesné vyrovnání snadné. Po případné tepelné izolaci dutiny lze provést opláštění sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm.

Michaela Smrčková
Views: (1153)