U stěn se suchou omítkou se uchytí desky pomocí sádrového vázacího pojiva přímo na masivní podklad. Po nařezání desek na potřebný rozměr se rozdělí vázací pojivo v jednotlivých dávkách ve vzdálenosti asi 30 – 40 cm na zadní stranu desky a desky se pak přiloží na stěnu.

V oblasti okenního ostění se vázací pojivo nanese na zadní stranu desky celoplošně. Jednotlivé desky se poklepou gumovým kladivem a vodovážnou latí a vyrovnají se těsně beze spár svisle a vodorovně. Pro lepší schnutí vázacího pojiva dodržujte odstup od stropu a podlahy.

Michaela Smrčková
Views: (1077)