Zápory v angličtině jsou jedním ze základních stavebních kamenů celého jazyka. Umožňují mluvčímu vyjádřit negaci nebo nějaké odmítnutí. Správné použití záporů je pro jasnou a efektivní komunikaci zcela nezbytné. Možná proto oceníte, že jsme pro vás připravili poměrně ucelený přehled záporů, a to včetně základních pravidel pro jejich tvorbu, včetně běžných chyb a také tipů na správnou formulaci záporných otázek a odpovědí. A pokusili jsme se rovněž objasnit fenomén dvojitého záporu. Hned uvidíte.

 

Zápory v angličtině a jejich základní struktura

Základní struktura záporu v angličtině zahrnuje několik klíčových prvků. Primárně se zápor tvoří přidáním slova ‚not‘ k pomocnému nebo modálnímu slovesu. Pokud věta neobsahuje pomocné nebo modální sloveso, je často používáno sloveso ‚do‘ v příslušném tvaru (do, does, did), ke kterému se pak přidává ‚not‘. Tato struktura je základem pro vyjádření záporu ve většině běžných větných konstrukcí.

Několik názorných příkladů

Znalost anglického jazyka je dnes už i u nás považována téměř za samozřejmost. Výjimky se však samozřejmě najdou, a to dokonce i ve vysoké politice. No, nevadí. Ale zpět k záporům.

Zápory v angličtině mohou mít různorodou povahu, ale všechny využívají základní strukturu záporu, jen v různých kontextech. V závislosti na čase a slovesném tvaru se mění i forma záporu.

Seznam názorných příkladů:

  1. „I do not know.“ – Použití ‚do not‘ pro tvorbu záporu v přítomném čase.
  2. „She did not go.“ – Využití ‚did not‘ pro minulý čas.
  3. „He cannot come.“ – Zápor s modálním slovesem ‚can‘.
  4. „They will not arrive.“ – Použití ‚will not‘ pro budoucí čas.
  5. „We have not finished.“ – Zápor v přítomném dokonavém čase s ‚have not‘.

 

Nejobvyklejší chyby, kterých se lidé dopouštějí

Někdo má na jazyky talent, a třeba jen pouhým poslechem hned pozná, jakou řečí člověk právě mluví. Jste rovněž talentovaní? Nebo děláte hodně chyb?

Časté chyby v záporech v anglickém jazyce vznikají především kvůli nesprávnému použití dvojitého záporu a nepřesnému výběru záporných slov. Například ve větě „I don’t know nothing“ je použit dvojitý zápor nesprávně, což vede k významu, který je pravděpodobně opačný než zamýšlený. Správná forma by měla být „I don’t know anything“, aby byl zachován zamýšlený negativní význam. 

Naopak chybné je použití dvojitého záporu v situacích, kde by měl být použit jednoduchý zápor, jako v případě „I don’t know nothing“, což je v standardní angličtině gramaticky nesprávné. Dalším problémem je zaměňování záporných slov, například „nobody“ a „not anybody“, kde „nobody“ znamená „nikdo“ a „not anybody“ slouží ke zdůraznění záporu. Správné pochopení a použití záporů je klíčové pro přesnou a srozumitelnou komunikaci!

Mezi běžné chyby v používání záporů patří například tyto:

  • Nesprávné umístění ‚not‘ v slovesné skupině.
  • Přehlížení potřeby pomocného slovesa pro tvorbu záporu.
  • Zaměňování záporných slov jako ‚no‘, ‚none‘ a ‚never‘.

Tyto chyby mohou vést k nesprávnému významu věty nebo k nežádoucí záměně. 

Použití ‚no‘, ‚none‘, atd.‘

Some‘ a ‚any‘ často hrají zásadní roli v anglických záporech. To je nutné si vždy uvědomit. ‚Some‘ se používá ve tvrzeních a nabídkách, zatímco ‚any‘ v otázkách a záporech. Například „I have some money“ (mám nějaké peníze) se mění na „I don’t have any money“ (nemám žádné peníze). ‚No‘, ‚none‘, a ‚never‘ slouží k vyjádření kompletní absence nebo frekvence.

 

Správná formulace záporných otázek

V různých jazycích popisujeme realitu odlišně. A odlišnosti panují samozřejmě i v gramatice. Třeba záporné otázky. Ty mohou být v anglickém jazyce někdy docela matoucí. Obvykle se tvoří přidáním ‚not‘ k pomocnému slovesu a invertováním pořadí subjektu a slovesa. Například, „Do you understand?“ se stane „Do you not understand?“ V hovorové angličtině se často používají zkrácené formy, jako „Don’t you understand?“

Záporné otázky mohou vyjadřovat překvapení nebo pochyby, například „Isn’t it amazing?“ naznačuje, že mluvčí očekává, že budete souhlasit s tím, že něco je úžasné. Tento typ otázky se může také použít k vyjádření nesouhlasu nebo vyvíjení tlaku, jako v případě „Aren’t you coming with us?“ Kromě toho se záporné otázky často používají v ironických nebo rétorických situacích, kde se od odpovědi neočekávají nebo jsou zřejmé, jako v „Isn’t that just typical?“

Jak odpovídat, aby to dávalo smysl?

Odpovědi na záporné otázky vyžadují patřičnou pozornost, protože mohou být neintuitivní. Například, na otázku „Aren’t you coming?“ může odpověď „Yes“ znamenat souhlas s otázkou (tedy „Ne, nepřijdu“), zatímco „No“ může znamenat „Ne, nejsem v nesouhlasu“ (tedy „Ano, přijdu“). Tento jev nastává, protože záporné otázky mohou způsobit zaměňování v komunikaci. Je důležité pečlivě poslouchat a pochopit kontext otázky, aby odpovědi byly správně formulovány a tedy i pochopeny. Někdy může být užitečné přidat dodatečné vysvětlení k odpovědi, aby se předešlo nedorozuměním.

 

Co je to dvojitý zápor?

O dvojitém záporu jsme se už zmínili. Neřekli jsme si o něm ale všechno. V angličtině je sice obvykle považován za gramatickou chybu, ale může být použit pro zdůraznění nebo v některých dialektech. Například, věta „I don’t need no help“ je ve standardní angličtině gramaticky nesprávná, ale může být akceptována v určitých dialektech nebo v některých slangových formách jazyka.

 

Pro přesnou a srozumitelnou komunikaci

Správné používání záporů v anglickém jazyce je pro přesnou a srozumitelnou komunikaci zcela nezbytné. Porozumění základním pravidlům, rozpoznání běžných chyb a také dobrá znalost rozdílů mezi různými zápornými slovy. To vše vám pomůže při zlepšování vašich jazykových dovedností. Ať už se učíte angličtinu proto, abyste obstáli v pracovním životě, nebo si ji hodláte osvojit z jiného důvodu, věřte, že dokonalá znalost záporů vám umožní vyjadřovat se s větší jistotou a precizností. 

Přes počáteční obtíže nakonec zjistíte, že to není zase tak těžké.

(Commenting: OFF)

Nejlepší bary v Brně, které rozhodně stojí za to navštívit – téma, jemuž věnujeme následující řádky. Vzbudili jsme váš zájem? Výborně! 

Brno, metropole jižní Moravy, je městem, které prošlo v posledních dekádách nebývalou proměnou. Jedním z atributů této transformace je i pestrá škála zábavních podniků. Restaurace, kluby a noční i denní bary. To vše zde najdete doslova na každém kroku. Brno pulsuje energií, která přitahuje lidi hledající zábavu. A to bez ohledu na věk. Město nabízí opravdu širokou paletu rozmanitých podniků. A právě tato rozmanitost dělá z Brna ideální destinaci, kterou by měl navštívit každý, kdo chce si chce užít jedinečný večer.

 

Nejlepší bary v Brně? A co třeba Malej Velkej Bar?

Malej Velkej Bar, umístěný v srdci Brna, je skvělým příkladem toho, jak může být noční život v tomto městě přátelský a neformální. Tento útulný bar je mimo jiné oblíben i pro širokou nabídku piv a lihovin, přičemž je zde důraz kladen na kvalitu a rozmanitost. Je to místo, kde se setkávají přátelé, aby společně strávili večer plný smíchu a dobrého pití. Díky otevřené a přátelské atmosféře se v tomto podniku cítí vítán každý, kdo překročí jeho práh. 

V Malem Velkem Baru na vás čekají skvělé nápoje, ale i vřelé přivítání, které vám zpříjemní večer. Vybírat můžete z množství světových značek alkoholu a míchaných drinků. Vše si užijete za ceny, které lze s ohledem na umístění podniku v centru města považovat za celkem přívětivé.

 

Yume Anime Bar – oáza japonské kultury

Yume Anime Bar je zcela unikátní místo, které vás přenese do fascinujícího světa japonského anime a mangy. Tento bar nabízí tematicky laděné nápoje a jídla, ale i prostředí plné dekorací a rekvizit, které vás zavedou přímo do oblíbených anime seriálů. Navíc se zde pravidelně konají tematické večery a setkání fanoušků, což dělá z Yume Anime Baru skvělé místo pro všechny, kteří se chtějí ponořit do japonské popkultury. 

Naprosto unikátní atmosféra tohoto podniku a samozřejmě i vstřícný personál. To je záruka, že vaše návštěva bude pro vás nezapomenutelným zážitkem.

 

Duše hledající odlišnost míří do Klubu Alterna

Klub Alterna je živoucím srdcem brněnské alternativní scény. Nabízí široké spektrum hudebních žánrů, od indie rocku přes elektroniku až po punk, a stává se tak místem setkávání rozmanitých subkultur. Jeho interiér a atmosféra odráží kreativního ducha města a poskytuje prostor pro svobodnou výměnu nápadů a myšlenek. 

Klub Alterna je více než jen hudební klub. Je to svého druhu komunitní centrum, kde se koná řada kulturních akcí, workshopů nebo výstav. Je to místo, kde můžete být opravdu sví a kde lze objevit zcela nové perspektivy.

 

Pivní burza Jánská – unikátní koncepce

Pivní burza Jánská je jedním z nejzajímavějších konceptů nočního života v Brně. Její unikátní systém, kde se cena piva mění v reálném čase podle poptávky, vnáší do běžné konzumace piva nový, vzrušující prvek. Tato inovace činí z každé návštěvy nevšední zážitek, kdy můžete sledovat, jak se ceny vašeho oblíbeného piva mění přímo před vašima očima.

  • Zážitkové pití piva: objektivní hodnocení piva v reálném čase.
  • Široký výběr: lokální a mezinárodní pivní speciality.

Navštívíte-li Pivní burzu Jánská, užijete si skvělé pivo. To zaprvé. Navíc však získáte i jedinečnou zkušenost, která vám umožní poznat dynamiku trhu v praxi. Zajímavé, co říkáte?

 

Cirkus plný zázraků, to je Super Panda Cirkus

Super Panda Circus rozhodně není žádný tuctový bar. Je to místo, kde se setkává umění, fantazie a mixologie v jedinečném koktejlovém cirkusu. Podnik se skládá celkem ze čtyř zcela odlišných místností, které však jako celek vytvářejí dojem jednoho velkého cirkusu. Každý z mnoha koktejlů, které zde můžete ochutnat, má svůj unikátní příběh a je podáván s nevídanou kreativitou. Interiér baru je plný zvratů a překvapení, které stimulují vaši fantazii a zvou vás k prozkoumání dosud neznámého.

V podniku Super Panda Circus na vás čekají vynikající nápoje, ale také mimořádný zážitek, který překračuje běžné pojetí nočního života.

 

Whisky Bar, který neexistuje – podnik, který nesmíte vynechat!

Whisky Bar, který neexistuje, je místem plným záhad a elegance, kde se můžete ponořit do světa whisky. Název podniku vzbuzuje zvědavost a láká k objevování. Úzká specializace na whisky z celého světa z něj činí ráj pro milovníky tohoto široce oblíbeného nápoje. Atmosféra baru je intimní a vysoce sofistikovaná, což umožňuje návštěvníkům plně si vychutnat každou skleničku. Milujete whisky? Tento podnik rozhodně nesmíte vynechat!

 

Prozkoumejte svět rumu v Ambassade Rum Bar!

Ambassade Rum Bar je jedním z nejlepších míst, jaká může milovník rumu v naší zemi vůbec navštívit. Mimořádně rozsáhlá nabídka rumů z celého světa, stejně jako perfektní znalosti personálu a příjemné a uvolněné prostředí. To vše vytváří atmosféru, v níž se můžete naučit vše o tomto fascinujícím nápoji. Bar nabízí degustační menu a pořádá také speciální večery, kde můžete objevovat nové chutě a poznávat vše o historii a také o výrobě rumu.

 

Brno nikdy nespí

Brno je cílem mnoha návštěvníků, kteří hledají vzrušující a zároveň rozmanitý noční život. Od tradičních českých hospůdek po inovativní bary a kluby – město má něco pro každého. Výše zmíněné podniky jsou jen malým, zato však vcelku reprezentativním výběrem barů, které se při vaší návštěvě Brna rozhodně vyplatí navštívit.

Nezapomeňte! Brno nikdy nespí! 


 

(Commenting: OFF)

Tučné přirážky za obyčejné pití a jídlo už nikoho nepřekvapí a na stejném principu funguje i parking. Letiště zkrátka těží z toho, že ve svých areálech nemají konkurenci. Pokud vás takové praktiky nebaví, možná si oblíbíte internetové srovnávače parkovného. Postupně se do nich registrují soukromí vlastníci parkovacích ploch v okolí letišť. A vy si můžete z pohodlí vašeho domova objednat cenově příznivější stání. Shrnuli jsme vám ty nejdůležitější výhody privátního parkingu a rovněž kvalitu nabízených služeb. 

Úroveň zabezpečení: oficiální parking na letišti versus neoficiální  

Strachovat se o vůz, který na vás čeká v některém z letištních objektů, prakticky netřeba. Aerolinky mají perfektní systém zabezpečení a pokud by vaše auto přes veškerá opatření zmizelo nebo utrpělo újmu, čeká vás odškodné hrazené z pojistky.

Na druhou stranu si v eliminaci rizik nevedou špatně ani majitelé soukromého parkingu kolem letiště. Většinu těchto oplocených ploch nepřetržitě střeží kamery a minimálně jeden živý člověk. Také pojistky proti vandalismu, krádeži a přírodním katastrofám bývají u privátních areálů poměrně běžné. Pokud trpíte fobií, že vám auto odstavené pod širým nebem zničí kroupy, volte zastřešené stání nebo si rezervujte to nejdražší místo přímo na letišti.

Jak se dostat z privátního parkingu na letiště?

Systém přepravy zákazníků ze soukromých parkovišť je velmi sympatický. Funguje to tak, že normálně přijedete autem před vchod do letištního terminálu. Klíčky včetně vozu si tu od vás převezme zaměstnanec parkingu a odjede. Až se letadlem zase vrátíte zpět, už vás tam bude váš automobil i s řidičem očekávat. Vy si naložíte zavazadla do kufru, usednete za volant a jedete domů.

Některá soukromá parkoviště nabízí ještě modifikovanou verzi přepravy, kdy přijíždíte k nim a k terminálu se vezete. Obě varianty služeb jsou obvykle promítnuté do koncové ceny parkovného. 

Vybavení čekáren u soukromého parkingu

Letiště má pro své hosty pochopitelně relaxační zóny i vlastní restaurace. V nich se ovšem poněkud vydáte z peněz. Pokud chcete utrácet až na dovolené, můžete se občerstvit v čekárnách na okolních parkovištích. Někde vám dokonce nabídnou i kávu gratis a Wi-Fi bývá úplnou samozřejmostí. 

A co takhle autoservis během dovolené?

Vychytanou doplňkovou službou, kterou můžete využít při parkingu okolo letiště, je údržba vozu. Servisáci vám dofouknou pneumatiky, natankují plnou nádrž a umyjí kapotu. Budete-li si přát, postarají se též o kompletní vyčištění interiéru. Je-li potřeba, vymění vašemu autu olej a doplní médium do klimatizace. Není problém dojednat si i jiné renovační práce. Nebojte se tuto službu vyzkoušet. Je to radost, vrátit se odpočatý ze zahraničí a nasednout do voňavého automobilu.

Jsou srovnávače parkingu u letišť user-friendly?

Filtrování ve srovnávačích je možné nejen podle ceny, ale také podle dalších služeb, které ten či onen parking poblíž letiště poskytuje. Rozhodnutí vám usnadňují také zákaznické recenze. Následná on-line objednávka místa na parkovišti je zcela intuitivní. Jednoduše si zakliknete termín a místo odletu. Pak si vyberete vhodné parkoviště a rezervujete.

Tím bychom uzavřeli stručný seznam pozitiv levnějšího soukromého parkingu místo “přepálených” služeb letiště. Informace v online srovnávačích se pravidelně aktualizují a vy díky ním ušetříte od několika stokorun až po několik tisíc korun, které byste jinak utratili za obdobné služby aerolinek. Pokud už máte s těmito srovnávači nějakou zkušenost, dejte nám vědět v komentářích.

(Commenting: OFF)