Google (jakož i další vyhledávače) se snaží zamezit spamu a vyhledávajícím předestřít co možná nejvhodnější odpovědi na jejich otázky. 

Značnou měrou přitom spoléhá na takzvané sémantické vyhledávání, k jehož zpřesnění zároveň vylepšuje  své algoritmy, čímž tak trochu motá hlavu SEO specialistům, kteří musí měnit své optimalizační strategie i analýzy.

Co takové sémantické vyhledávání je a jak funguje? Pokusme se tuto otázku zodpovědět.

Čím se v SEO rozumí sémantické vyhledávání a co je jeho principem

Možná jste si všimli, že (nejen) Google začíná čím dál lépe rozumět zadaným dotazům a odhadovat záměry, s nimiž tyto dotazy zadáváte.

Je to do značné míry právě díky sémantickému vyhledávání, jehož účelem je  lépe pochopit kontext a význam toho, na co se ptáte a nabídnout vám personalizovanou a co nejpřesnější odpověď.

Sémantika (tedy v podstatě nauka o jazykových významech) si prorazila cestu do světa vyhledávačů s Google updatem Hummingbird a posléze ještě s dalším updatem RankBrain, který poprvé zapojil i umělou inteligenci. Cílem obou updatů bylo vylepšit výsledky vyhledávání a nabídnout co nejpřirozenější odpovědí, jež nutně nemusí respektovat pouhá klíčová slova.

Vyhledávání na sémantickém principu zohledňuje kupříkladu… 

  • Vaši historii vyhledávání. To, o co jste se zajímali dříve, může signalizovat vaše preference a naznačit, co budete chtít očekávat v budoucnu.
  • Vaši lokalitu. Podle ní vám může vyhledávač nabídnout odpovídající lokální výsledky.
  • Překlepy, synonyma a variace na stejnou otázku. Vyhledávač vás navede do Prahy i když se překlepnete a budete chtít do „Prhy“. Pochopí také, že ať již budete chtít dejme tomu vepřovou pečeni uvařit, upéct či udělat, myslíte tím jedno a to samé.

Jako uživatel, ale i jako provozovatel stránek jistě vyhledávání zohledňující sémantiku oceníte. Jako uživateli se vám budou zobrazovat lepší výsledky a jako provozovateli se nemusíte tolik strachovat o klíčová slova, jestliže splňujete nároky na kvalitu a vhodnost obsahu.

SEO ČB

 Jak se to promítá do SEO?

Jakmile přijdete sémantickému vyhledávání na kloub, vyšší návštěvnost, víc kliknutí a vyšší zisky budou jistě následovat. Ještě předtím ale musíte:

  • Zvážit modelového zákazníka

V sémantickém vyhledávání záleží na pochopení vašich klientů a představení takových informací, které hledají.  Za tímto účelem je dobré vytvoření hypotetického modelového zákazníka. Možná jeho obrysy již alespoň tušíte – třeba tvoří většinu vašich zákazníků mladí, sportovně založení muži z vašeho regionu. Jinak můžete ke zpřesnění vaší cílovky využít různých analytických metod (Google Analytics přijde k duhu), A/B testování či jiné pomůcky. Znalosti vaší cílové skupiny pak přizpůsobte i celkový tón vašeho obsahu.

  • Důkladně zvážit klíčová slova

Již jsme řekli, že v sémantickém vyhledávání nezáleží výhradně na klíčových slovech. To ale neznamená, že jsou zbytečná. Při analýze klíčových slov s ohledem na principy sémantiky se vyplatí  zohlednit jak „jádrová“ klíčová slova, tak různá synonyma, tematicky související fráze, ale i doplňková tázací slova (například „jak na“, „kolik stojí“, „proč zvolit“, atd.).

  • Zlepšit vnitřní odkazování na vašich stránkách.

Živí návštěvníci vidí, o čem vaše stránky jsou. Aby to lépe pochopil také Google, bude žádoucí propojit vaše stránky s pomocí anchor textů tak, aby lépe vyvstal celkový kontext toho, čím se zabýváte.

  • Tvořit obsah, který nejen prodává, ale i informuje a poučuje.

Lidé (ani vyhledávače) nesmí mít pocit, že se  pouze snažíte vnucovat svůj produkt. Měli byste se namísto toho snažit stát se autoritou, zdrojem užitečných rad a informací. Proto by ve vašem obsahu neměly chybět rady, definice, návody a novinky.

 Sémantické vyhledávání musí dnes zohlednit každý, kdo se SEO věnuje. Nebudete-li hrát podle pravidel nových algoritmů, nečeká vaše stránky nic než penalizace. Nepromarněte své šance na oslovení nových zákazníků.  

Michaela Smrčková
Views: (956)