Pokuste se s odstupem podívat na otázku, jak lze koordinovat vytvoření webových stránek, komu tento úkol svěřit a jak postupovat při následném udržení jejich zdravé funkčnosti. Nabídka digitálních agentur, které se www tvorbou zabývají, je skutečně široká, zároveň se však čím dál více stírají rozdíly v kvalitě provedených služeb. V krátkém úvodu do světa tvorby webových stránek odhalíme postup, pomocí kterého sestavení stránek probíhá a také si probereme některé základní poznávací znaky kvalitní digitální agentury.

Vytvoření webových stránek a hlavní (ne)výhody šablon

Náš přehled cílí spíše na tvorbu webových stránek na míru. Mějte na paměti, že v současnosti existují nástroje, které i méně zkušeného PC uživatele dokáží pomocí jednoduchých šablon řídit při tvorbě webu tak, že celou akci zvládne bez cizí pomoci. Nesporná výhoda šablon je ve významné úspoře peněz, web zvládnete “rozběhnout” s nízkými náklady. Pokud je pro vás důležité pouze správné fungování a nedbáte na způsob, jakým web na návštěvníka graficky působí, zkuste tuto možnost prozkoumat.

Čas jsou peníze

Opakem je web na míru, který působí mnohem autentičtěji a pokud celý projekt řídí skutečný profesionál, bude pro uživatele, který danou stránku navštíví, na první pohled znatelné, že web je zpracován kvalitně. Tudíž lze očekávat, že obsah či nabízené produkty pozitivně odráží dobré zázemí celé firmy. A když se přece jen pustíte do tvorby webu pomocí šablon a nemáte předchozí zkušenosti, vyhraďte si na celý proces dostatečné množství času – ovšem bude pak jen na vašem vlastním kalkulu, zda vám investovaný čas nebude chybět v jiné oblasti vašeho podnikání.

3 základní body pro tvorbu webových stránek

Jestliže jste se rozhodli, že vytvoření vašich nových stránek svěříte webdesignerovi, můžete očekávat, že postup bude probíhat pomocí těchto tří základních bodů:

  1. seznámení s profilem, sestavení plánu
  2. kódování, umístění obsahu
  3. správa a aktualizace

Věnujte čas komunikaci a hledejte průsečík

V první fázi se musí oslovená digitální agentura důkladně seznámit s profilem vaší budoucí stránky. Je zapotřebí zvolit doménu, definovat účel, budoucí obsah, fungování a obchodní záměr celého projektu. Součástí plánování je nastínění hrubé podoby grafického designu, členění a důležitosti jednotlivých položek.

Realizace a spuštění webu

Následuje kódování, tvorba obsahu, ověření funkčnosti a další kroky, které svěřte do péče vašeho webdesignera, či někoho, kdo se v tom vyzná – snažte se ovšem průběžně kontrolovat, zda postupuje podle předem stanoveného plánu, vždy konzultujte nové změny a udržujte si dohled nad postupným spouštěním. Vyhnete se tak případné neshodě s vaší původní představou. 

Spuštěním stránek vše teprve začíná

I ten nejlepší profesionál občas “nevychytá všechny mouchy”; při ostrém startu je zapotřebí sledovat možné nedokonalosti a závady, které brání webu ve správném fungování. Při jakékoliv aktualizaci je nutné upravit zavedené změny. Nezapomeňte, že celková správa www stránek je velmi důležitá pro jejich úspěšné dlouhodobé fungování.

Sledujte reference a uskutečněné projekty

Při výběru digitální agentury nebo webdesignera ověřte funkčnost a kvalitu realizovaných zakázek, reference a komentáře zákazníků vám pomohou v orientaci. Do sekce komentářů nám napište osobní nebo zprostředkované zkušenost s tvorbou šablonového webu a doporučte způsoby, pomocí kterých si lze udržet dohled nad tvorbou stránek na míru.

Michaela Smrčková
Views: (959)